АРХИБОГАТА̀ШКА

АРХИБОГАТА̀ШКА ж. Книж. Най-голяма, преголяма богаташка; свръхбогаташка. Но, нали когато човек се уплаши, търси да се огради от вината на други и е готов понякога да се откаже от всекиго — да се откаже и от милата си братовчедка, от архибогаташката. А. Страшимиров, Съч. V, 311.

Списък на думите по буква