АРХЍВА

АРХЍВА ж. Архив (в 1 и 2 знач.). В центъра на селото, високо над къщите, се извиваха огнени езици. В двора на общинското управление гореше архивата на голямата централна община. К. Ламбрев, СП, 132. Танагров побърза да приключи работата си. Раздаде свидетелствата, предаде училищната архива и книжа на кмета. Ив. Карановски, Разк.I, 159. В архивата на писателя сигурно ще се намерят мои писма до него. Сб??СЕП, 430. — Виж там, в архивата, какво стана Кикиридков. Щеше да изпраща един опис с документи. Д. Калфов, Избр. разк. , 132. — Къде си работил? — В Дирекцията на печата, господин поручик ... На каква служба? — Регистратор в архивата... П. Вежинов, ВР, 241. В.Кънчева познавам от 10 години насам. . В частната му архива се съхраняват, .. , стотина негови писма от всички краища на Македония, гдето неговият крак бе стъпил, ценни за някогашната политико-национална история на моята родна земя. Бъл., 1902, бр. 453, 2. Общинска архива. Училищна архива. Партийна архива.

Влизам / вляза (минавам / мина, отивам / отида) в архивата. Разг. Изгубвам значението си, отживявам времето си. Българският дипломат не трябва да се отчайва, когато политиката му фалира и сам той отиде в архивата. Хр.Смирненски, Съч. III, 93. Входяща архива. Канц. 1. Писма и документи, които постъпват в дадено учреждение. 2. Служба, която се занимава с регистриране на писма и документи, постъпващи в дадено учреждение. Изваждам / извадя (измъквам / измъкна) от архивата. Разг. 1. Възвръщам към живот нещо изоставено. 2. Възлагам работа на някого, който дотогава е бил забравен. Изходяща архива. Канц. 1. Писма, документи, които излизат от дадено учреждение. 2. Служба, която се занимава с писмата, документите, излизащи от дадено учреждение.

— От лат. archivum.

Списък на думите по буква