АРХИВА̀Р

АРХИВА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Служител, който завежда архивата на учреждение. И тъй, седи си архиварят в канцеларията на общинската архива. Св. Минков, РТК, 191.

Може смело да се каже, че писарите, архиварите, деловодителите, експедиторите от всички отделения се носеха с едно особено уважение към Кикиридков. Д. Калфов, Избр. разк., 133. Душко Добродушков, архивар при окръжното управление, като занесе веднъж на подпис някои книжа в дома на господин управителя, намери го, че яде заедно с жена си и децата си тиква. Елин Пелин, Съч. I, 200.

Списък на думите по буква