АРХИВА̀РИУС

АРХИВА̀РИУС м. Остар. Книж. Архивар. Ето на основание на какви изчисления законът беше извършил това злодейство въз един български гражданин: три години служба в качеството на писец, две години служба в качеството на архивариус. Ив. Вазов, Съч. IХ, 40.

— Рус. архивариус.

Списък на думите по буква