АРХИВА̀РКА

АРХИВА̀РКА ж. Жена архивар. Архиварката остави настрана заявлението, което ѝ подаваше един селянин, взе големия куп неразпечатани писма и бързо ги отнесе на началника. Ст. Марков, ДБ, 313. Голяма част от техническия персонал — машинописки, архиварки и пр., бяха започнали навреме работата си. РД, 1950, бр. 82, 2.

Списък на думите по буква