АРХИВА̀РСКИ

АРХИВА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от архивар. — Сам разсъди. Какво ли не е измислил човекът? .. — И даже архиварската служба е измислил гениалният човек. Ем. Манов, ДСР, 50. Палтото му бе изтъркано, връзката мазна и усукана, на ръцете си имаше омачкани архиварски ръкавели. П. Вежинов, ДБ, 203.

Списък на думите по буква