АРХИВА̀РСТВО

АРХИВА̀РСТВО, мн. няма, ср. Длъжност, занятие на архивар.

Списък на думите по буква