АРХИВА̀РЧЕ

АРХИВА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Пренебр. Умал. от архивар. Как можеше да не се презират тия архиварчета и дребни чиновници с омазнени палтенца, .. , които всяка съботна вечер се напиваха и ревяха пред кръчмите на мегдана. Ем. Станев, ИК I, 372.

Списък на думите по буква