АРХИВА̀РЩИНА

АРХИВА̀РЩИНА, мн. няма, ж. Рядко. Пренебр. Бюрократично, формалистично отношение към работата, която трябва да се извърши. Мудност, архиварщина, рачешки темпове — ето кое характеризира придвижването на този немаловажен за столичани въпрос. РД, 1950, бр. 199, 3.

Списък на думите по буква