АРХИВЍРАНЕ

АРХИВЍРАНЕ ср. Канц. Информ. Отгл. същ. от архивирам и от архивирам се.

Списък на думите по буква