АРХИДУКЀСА

АРХИДУКЀСА ж. 1. Титла, давана от 1453 г. на принцесите от австрийското императорско семейство; ерцхерцогиня.

2. Жена с такава титла.

Списък на думите по буква