АРХИДЯ̀ВОЛ

АРХИДЯ̀ВОЛ м. Рядко. Пръв дявол. // Прен. Разг. Пренебр. Много голям хитрец, дявол. За една минута около гърците са събрале около петдесет души юнаци .. "Предайте ся без съпротивление, ако искате да умрете покойно, викал княз Георги и махал с саблята си. А ти, отче архидяволе, помоли са богу да опрости греховете ти и да та

изпроводи в ад." Л. Каравелов, Съч. V, 163-164.

Списък на думите по буква