АРХИЕПЍСКОПСТВО

АРХИЕПЍСКОПСТВО, мн. ‑а ср. Църк. 1. Само ед. Сан на архиепископ.

2. Само ед. Служба, дейност на архиепископ.

3. Рядко. Архиепископия. На същото време направиха и две архиепископства у Блъгария. М, 1857, 115.

Списък на думите по буква