АРХИЕРЀЕВ

АРХИЕРЀЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Църк. Прил. от архиерей.

Списък на думите по буква