АРХИЕРЀЙСКИ

АРХИЕРЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до архиерей, който е свързан с архиерей. През архиерейската молитва и тропота на мнозинството отнякъде долетя уплашен вик. Ем. Станев, ИК I, 412. В понеделник на 27 того е храмовият празник на църквата "Св.Седмочисленици". По този случай ще се отслужи архиерейска служба. БД, 1909, бр. 12, 3. Архиерейски одежди. Архиерейски трон. Архиерейска митра. Архиерейско звание. Архиерейски сан. Архиерейска длъжност.

2. Който е съставен от архиереи. Архиерейски събор.

Списък на думите по буква