АРХИЕРЀЙСТВО

АРХИЕРЀЙСТВО, мн. няма, ср. Църк. 1. Служба, дейност на архиерей.

2. Сан на архиерей. Патриарх Софроний, .. , предложи следующето решение на тази точка: Архиереите да са избират за членове на синодът, наред по правото на архиерейството им, независимо от народността на епархиите им. Р. Каролев, УБЧИ, 165.

Списък на думите по буква