АРХИРЕАКЦИО̀НЕН

АРХИРЕАКЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. Свръхреакционен. Архиреакционна клика. Архиреакционен вестник.

Списък на думите по буква