АРХИТЀКТ

АРХИТЀКТ м. Специалист по архитектура. Св.Петър е най-величественият паметник, издигнат от Възраждането, .. , великата църква оставя незаличимо впечатление в ония, които са имали щастието да я видят, .. Построяването се е продължило сто и двадесет години .. То е било .. ръководено последователно от тринадесет архитекти. К. Величков, ПССъч. III, 70-73. В Прага ние видяхме и първия паметник на съветския воин във Варшава — колективно дело на съветски и полски скулптори и архитекти. Н. Фурнаджиев, МП, 74. Двамина архитекти: Антемиус от Трал и Изидор от Милет, ръководеха строежа [на "Света София"]. А. Каралийчев, С, 43.

— От гр. Bρχιτέκτων ’главен строител’ през лат. architectus и нем. Architekt.

Списък на думите по буква