АРХИТЀКТЕН

АРХИТЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Рядко. Който е свързан с архитект; архитектски. Архитектно решение.

Списък на думите по буква