АРХИТЕКТОНЍЧЕН

АРХИТЕКТОНЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Архит. Който е свързан с архитектониката на сграда или друго архитектурно произведение; архитектонически. Архитектонично съчетание на композиционните елементи в една сграда.

2. Разш. Изк. Който е свързан с архитектониката на литературно, музикално или друго произведение на изкуството; архитектонически. Хайдн ни е показал многостранния облик и вътрешната архитектонична стойност на своя тематичен материал. К, 1926, бр. 85, 4. Без да изостави нищо, той [Верешчагин] работи широко. Не забравя нито барелефите в архитектоничните фонове, нито пъстротите по костюмите. Худ., 1909, кн. 7, 15. Пиесата е изградена по красив архитектоничен план.

3. Геол. Който е свързан с тектониката.

Списък на думите по буква