АРХИТЀКТОР

АРХИТЀКТОР м. Остар. Книж. Архитект, строител; архитектон. Битолските българе са биле неговите [на Рилския манастир] архитекторе, а разложките и самоковските — неговите живописци. СбС, 177. Още отдалече Андрей видя къщата, че не прилича на другите. Видеше се, че е градена от някой италиански архитектор от тънки хубави тули [тухли] на два ката. Н. Бончев, ТБ (превод), 51.

— Рус. архитектор.

Списък на думите по буква