АРХИТЀКТОРСКИ

АРХИТЀКТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Книж. Прил. от архитектор; архитектски. Той ся зарече да почне дето и да било, само да работи, и затова ся нагърби на една най-дебела и най-несгодна от архитекторските работи: да събаря сгради. Й. Груев, СП (превод), 192.

— От рус. архитекторский.

Списък на думите по буква