АРХИТЕКТУ̀РА

АРХИТЕКТУ̀РА, мн. няма, ж. 1. Творческа дейност, своеобразно съчетание от изкуство, техника и наука, която има за обект проектирането, изграждането и художественото оформяне на сгради, комплекси от сгради, паркове, населени места и под.; строително изкуство. От изкуствата архитектурата е достигнала най-висока степен на развитие у римляните. К. Величков, ПССъч. III, 18. // Това изкуство като учебна дисциплина, специалност, която се изучава във висше училище. — Защо? Аз пък живо се интересувам от въпросите на строителството. Просто от професионална гледна точка. — Аха! Студентка, нали? — Мама вече ви каза. Трета година архитектура. П. Незнакомов, ТС, 23. Следвам архитектура.

2. Съвкупност от признаци, които характеризират това изкуство през определена епоха или на определено място; стил. Внушителен паметник на старата западнобългарска архитектура е белосаната двукатна къща в края на улицата. НК, 1958, бр. 51, 6. Англичани, французи, немци, .. и други по-малки народи имат свои павилиони — всякой един в оригинален архитектурен стил, в духа на националната архитектура. Ал. Божинов, Сб??СЕП, 171. Рашид бей имаше два сарая, единият беше стар, по старата търновска архитектура. Ц. Гинчев, ГК, 29. Готическа архитектура.

Египетска архитектура. Антична архитектура. // Отличителни особености, характер, стил на сграда или на съвкупност от сгради. Оригиналното е, че всичките къщи в една уличка са съвършено еднакви по величина и архитектура. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 67. В центъра е паметникът-църква Сююркирко. По външна архитектура тази църква твърде много прилича на Исакиевския събор в Ленинград. Кр. Белев, З, 12. Елена-Гура е голям град с мощна индустрия, .. , с интересна архитектура и прекрасен планински пейзаж на юг. Н. Фурнаджиев, МП, 85. Архитектурата на тези храмове [в Тива] и палати е проста, но величествена и твърде самобитна. Н. Михайловски и др., ОИ, 26.

Вътрешна архитектура. Спец. Дял от архитектурата, който се занимава с вътрешното художествено оформяне и обзавеждане на сгради с различно предназначение.

— Лат. architectura.

Списък на думите по буква