АРХИТЕКТУ̀РНО

АРХИТЕКТУ̀РНО нареч. В архитектурно отношение, във връзка с архитектура (във 2 знач.). Новите постройки архитектурно са оформени просто и красиво. Н. Фурнаджиев, МП, 42.

Списък на думите по буква