АРХИТРА̀ВЕН

АРХИТРА̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни. Архит. Прил. от архитрав.

Списък на думите по буква