АРХОНДА̀Р

АРХОНДА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Църк. Монах, който посреща и настанява манастирските гости.

— От гр. Bρχοντάρης. — От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква