АРХО̀НТСТВО

АРХО̀НТСТВО, мн. няма, ср. Истор. Звание, длъжност или чин на архонт.

Списък на думите по буква