АРЪ̀Ш

АРЪ̀Ш м. Диал. Процеп на кола. Баща му го повика. Седнаха върху аръша на колата, разпрегната до кладенеца. Г.Караславов, Избр. съч. VI, 156. Когато отвори очи, уплашените коне пръхтяха до краката му — тежестта на пълната каруца беше откъснала аръша и те, за чудо, бяха останали на пътя. Ив. Гайдаров, ДЧ, 27.

— Тур. arış.

Списък на думите по буква