АСАМБЛЀЯ

АСАМБЛЀЯ ж. 1. Полит. Представително общо събрание на международна организация; конгрес. Външни министри.. представляват страните си в 54-тата сесия на Генералната асамблея на ООН. СТ, 1999, бр. 49, 10. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Разш. Събир. Събиране на много лица за опознаване или за участие в културни или спортни прояви. Реално и внушително осъществяване в Индия на високохуманните идеали и принципи .. — така може да се окачестви откритата днес в Делхи национална детска асамблея. Тр., 1981, бр. 264, 4. Фондация "Духовно огледало", възродила детските асамблеи, провеждани преди 10 ноември 1989 г., е приета за член на Международния съвет за детска литература на ЮНЕСКО. ДТ, 1999, бр. 333, 4.

Списък на думите по буква