АСАНСЬО̀Р

АСАНСЬО̀Р м. Подемно съоръжение с кабина или платформа, задвижвано обикн. от електродвигател, което се използва за

вертикално (отвесно) изкачване и спускане на хора и товари във високите сгради, шахти и под.; подемник. Асансьорът работеше и тя се изкачи с него на втория етаж. Д. Димов, Т, 673. Изкачването и слизането на хората в небостъргача става с бързи асансьори. Л. Мелнишки, ПП, 122. Асансьорът ни свали на двеста метра дълбочина под земята. Н. Фурнаджиев, МП, 76.

— Фр. ascenseur.

Списък на думите по буква