АСЕКСУА̀ЛЕН

АСЕКСУА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Биол. Който няма полови признаци, пол; безполов.

2. Книж. Който е безсилен, слаб полово, който няма полово влечение.

— От лат. asexualis през фр. asexuel.

Списък на думите по буква