АСЕКСУА̀ЛНОСТ

АСЕКСУА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Биол. Отсъствие на полови признаци;безполовост.

2. Отсъствие на полово влечение; полово безсилие, полова слабост.

Списък на думите по буква