АСЀПТИКА

АСЀПТИКА, мн. няма, ж. Мед. Предотвратяване заразяването на рана чрез обеззаразяване с физически средства и методи (изваряване, па̀ра, измиване и др.) на всички предмети, които са в съприкосновение с нея.

— От гр. B— ’не’ + σηπτικός ’който предизвиква гниене’.

Списък на думите по буква