АСИГНА̀ЦИИ

АСИГНА̀ЦИИ мн., ед. (рядко) асигна̀ция, ж. Финанс. Книжни парични знаци, пуснати в обръщение във Франция по време на революцията от 1879 г. и в царска Русия от 1789 до 1843 г. Понеже църковните земи [във Франция през 1791 г.] не могли веднага да се продадат, а държавата се нуждаела от пари, то тия земи послужили като гаранция на пуснатите в обръщение книжни пари — "асигнация". Ист. Х кл, 19. Ив. Денкоглу учреждава при Московския университет една стипендия за вечни времена, с която да се издържат млади българчета, предимно от неговия роден край. За тая цел той влага в университетското ковчежничество 15 000 рубли асигнации. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 207.

— От фр. assignation.

Списък на думите по буква