АСИГНУ̀ВАНЕ

АСИГНУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от асигнувам и от асигнувам се.

Списък на думите по буква