АСИМИЛА̀ТИ

АСИМИЛА̀ТИ мн., ед. (рядко) асимила̀т, м. Бот. Органически вещества, които се образуват в растенията като краен продукт на фотосинтезата и се използуват за храна на всички клетки. В повечето растения скорбялата е 30-50% от всички получени вещества.. Съставът и съотношението на асимилатите се мени в зависимост от условията, при които се извършва фотосинтезата. Биол. Х кл, 16.

Списък на думите по буква