АСИМИЛАТЍВЕН

АСИМИЛАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни. Спец. Прил. от асимилати и от асимилация (в 1 знач.). Асимилативен процес.

Списък на думите по буква