АСИМИЛА̀ТОР

АСИМИЛА̀ТОР м. Полит. Завоевател, който провежда политика на асимилация по отношение на покорѐн народ. Факт е също така, че в някои среди от нашия народ, .. , българският език бе изместен от гръцкия, макар, разбира се, нашите орачи и копачи да запазиха своя роден език, който не можа да бъде асимилиран нито от жестоките турски асимилатори, нито от гръцките фанариоти. Т. Павлов, МИБ, 44.

Списък на думите по буква