АСИМИЛАЦИО̀ННО

АСИМИЛАЦИО̀ННО нареч. Спец. По начин да се осъществи асимилация. В тези случаи съгласните[в, в’].. действат асимилационно, така както и останалите шумови съгласни. АГ I, 209.

Списък на думите по буква