АСИМФО̀НИЯ

АСИМФО̀НИЯ, мн. няма, ж. Спец. Отсъствие на съзвучие; неблагозвучие.

— От гр. Bσυμ5ωνία ’незвучност, несъгласие’.

Списък на думите по буква