АСИНХРО̀НИЯ

АСИНХРО̀НИЯ, мн. няма, ж. Книж. Несъвпадане по време; неедновременност.

Списък на думите по буква