АСИРЍЙКА

АСИРЍЙКА ж. 1. Истор. Жителка на древната робовладелска държава Асирия. Асирийките използували за лакиране .. на лицето си специални козметични състави. О, 1977, кн. 11, 44.

2. Жена от народност, която живее в Ирак, Иран, Турция и някои други съседни страни.

Списък на думите по буква