АСИСТЀНТКА

АСИСТЀНТКА ж. Жена асистент. Професор Орлов.. седеше приведен над микроскопа си .. Асистентката Ана Флорова — негова племенница и първа помощница — също така следеше своя микросоп. Ст. Волев, МС, 5.

Списък на думите по буква