АСИСТЀНТСТВО

АСИСТЀНТСТВО, мн. няма, ср. Длъжност или работа на асистент. През време на своето асистентство той е работил при един виден професор.

Списък на думите по буква