АСКЀТИКА

АСКЀТИКА ж. Рядко. Аскетизъм (в 1 знач.).

Списък на думите по буква