АСКЀТСКИ

АСКЀТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е присъщ на аскет; аскетичен, аскетически. Аскетски живот.

Списък на думите по буква