АСКЀТСТВО

АСКЀТСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Живот на аскет; аскетизъм.

Списък на думите по буква