АСКОФЀН

АСКОФЀН м. Фарм. Комбинирано лекарство от аспирин, кофеин и фенацетин във вид на бели таблетки, употребявано против простудни заболявания за понижаване на температурата и за спиране на болки.

Списък на думите по буква