АСЛА̀НОВ

АСЛА̀НОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар., сега простонар. Който е на аслан; лъвски. Асланова кожа.

— Друга (остар. и диал.) форма: арсла̀нов.

Списък на думите по буква