АСЛА̀НСКИ

АСЛА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар., сега простонар. Прил. от аслан; лъвски. Изви кривака, свали го бърже / с ръка юнашка, със сила асланска. Ив. Вазов, БМ II, 97.

— Друга (остар. и диал.) форма: арсла̀нски.

Списък на думите по буква